John the Baptist -oratorio 2013-17

John the Baptist on kaksinäytöksinen oratorio solisteille (9), orkesterille (11) ja kuorolle (20), sävellys Heikki Sarmanto, libretto Kim Rich USA. Teoksen kesto on 2,5 tuntia. Oratorio on lähtökohtaisesti kansainvälinen, libretto on englanninkielinen. Libretto noudattaa Johannes Kastajan raamatunkertomusta tuoden esille kertomuksen jännitteisyyden ja Johanneksen vahvan roolin edelläkävijänä. Johannes Kastajan kertomuksessa on runsaasti yhtymäkohtia omaan aikaamme. Vallankäytön ja valtaapitävien kuvaajana Johannes Kastajan kertomus on vaikuttava.

Vuosien 2013-2015 kuluessa syntyi sävellystyö, joka pohjautuu 1500-luvun luterilaisen reformaation jälkeiseen oratoriotraditioon. Toisaalta syntynyt oratoriosävellys sisältää Heikki Sarmannon sävellyshistorialle tyypillisen maailmanmusiikin aineksen ja angloamerikkalaisia jazz-vivahteita. Oratorion sävellystyö ja partituurit valmistuivat harjoitus- ja esityskuntoon keväällä 2016. Solistien koelaulutilaisuus järjestettiin Diakonissalaitoksen kirkossa 14.12.2015. Kuoron harjoitukset olivat keväällä 2016, solistien ja orkesterin yhteisharjoitukset syksyllä. Kantaesitys oli 11.11.2016 Johanneksen kirkon vuosijuhlassa, Johanneskyrkan 125 år. Kantaesityksen jälkeen järjestettiin seitsemän konsertin kiertue ks. esitykset. Yleisradio taltioi Lahden konsertin ja esitti sen seuraavalla viikolla radiossa. Oratorion esitysten painopiste oli kuitenkin Suomen itsenäisyyden 100. juhlavuosi ja reformaation 500. merkkivuosi 2017.

John the Baptist -oratorio on nähtävissä YouTubessa osoitteessa
https://www.youtube.com/watch?v=197AZR3FjRI

Taiteilijat

Oratorion taiteilijakunnan muodostavat solistit (9), orkesteri (11) ja kuoro (20). Roolihahmoina ovat Johannes Kastajan ohella Herodes, Herodias, Salome, Josefus, Hannas, Kaifas, Talitha, Septimus Veles sekä myöhemmin tunnettu hahmo, Juudas Iskariot. Oratorio on esitettävissä erilaisissa tiloissa, mutta säveltäjä on ensisijaisesti säveltänyt teoksen kirkkotiloissa esitettäväksi. Kuorona on kansainvälisestikin tunnettu Kuopion nuorisokuoro johtajanaan Jussi Mattila. Oratorion musiikin johtaa kapellimestari Rauno Tikkanen ja teoksen ohjauksesta vastaa ohjaaja Veera Airas.

Tuotanto

Hankkeen vastuullisena toteuttajana toimi Kristillinen taidesäätiö, joka vastasi oratorion talousasioiden hoidosta. John the Baptist -oratorio muodosti säätiön muusta toiminnasta taloudellisesti erillisen hankkeen. Oratorio rahoitettiin kokonaan apurahoin ja yhteistyösopimuksin. Hallinnon muodostivat neuvonantajaryhmä ja tuotantoryhmä. Edellinen toimi projektin taloutta ja kulkua ohjaavana asiantuntijatyöryhmänä. Tuotantoryhmä vastasi projektin käytännön toteutuksesta, kuten musiikkituotannosta, viestinnästä ja henkilöstöasioista yhteistyössä Kristillisen taidesäätiön kanssa.

Yhteistyökumppanit

Tukijat