John the Baptist – Oratoriets sånger

©Kim Rich

Musik Heikki Sarmanto

Översättning Camilla Lindberg
Granskning av språkdräkten Johan Westerlund

AKT I

1) EN RÖST I VINDEN

pilgrimernas kör:
Vem är den röst som ropar
under ökens skyar?
Vem är den man som oss kallar?
Vad skall vårt gensvar bli?

Skall han visa oss vägen?
Eller leda oss vilse?
Skall vi vända oss bort?
Ett budskap från Gud,
ett bedrägeri?
Hur skall vi finna vår väg?

En profet, säger vissa, en galen man
eller bara en röst i vinden.
sänd av en gud, eller en demon?
Vad förebådar hans ord?

En Jeremia som återvänt
med ord som bränner
att ta lärdom av?
Är denna hans röst alls värd att beakta
eller leder den likt en röst i vinden
oss enbart vilse?

Ut i ödemarken, väntande,
under öknens skyar.
Vem är den man som oss kallar?
Vad skall vårt gensvar bli?
Vem är den mannen, vem?
Vem är den mannen, vem?
Hur skall vi finna?

2) ATT BARA LYDA ORDER

Septimus:
Att lyda order,
gör livet lätt, på ett sätt.
Inga svåra beslut att fatta,
enbart Ja Sir, lydnad och honnör.

kör:
Att lyda order.
Att delegera,
och därmed fly sitt ansvar, så inget
blod finns att finna på egna händer.

Den tredje mannen:
Att lyda order,
också då… jag inte tycker lika.
För jag tjänar ändå maktens män
och får alltid min betalning.

Septimus, Den tredje mannen, kören:
Att lyda order.
Att delegera,
och därmed fly sitt ansvar, så inget
blod finns att finna på egna händer.

Josefus:
Att lyda order.
Det är min musa jag lyder.
Clio, historiens musa,
så också jag blir historia en dag.

Septimus, Den tredje mannen, Josefus, kören:
Att lyda order.
Att delegera,
och därmed fly sitt ansvar, så inget
blod finns att finna på egna händer.

Johannes:
Att bara lyda order.
Guds befallningar… jag säger, Amen.
Herre, om jag bara lyder dina bud,
hur annorlunda är jag då än de?

Septimus, Den tredje mannen, Josefus, Johannes, kören:
Att lyda order.
Att delegera,
och därmed fly sitt ansvar, så inget
blod finns att finna på egna händer.

3) VISA OSS VÄGEN

pilgrimerna:
Mörka dagar
av tvivel och rädsla.
Borttappade —
Dold är vår stig.

Hopp och himmel
verkar så avlägsna.
Vi vandrar bland skuggor.
Visa oss väg.

Johannes:
Sök Herren, kanske låter han sig finnas,
genom det levande Ordet och helig mark.
Renade av sand och vind.
Låt Jordanfloden rena er från synd.

pilgrimerna:
Du är vårt ljus —
vårt hopp, vår hjälp.
Du kom för att rädda oss
från oss själva.
Du är vägen —
hjälp oss, vi ber.
Bevara oss från skuggorna.
Visa oss vägen.

Vägen… Sanningen… Ljuset…

Johannes:
Sluta! Jag är inte vägen. Inte heller ljuset.
”Jag blev endast sänd för att vittna om ljuset.”

4) TÅLAMOD

Den tredje mannen:
”Tålamod”, säger de
”Var tålmodig”, men jag svarar,
tålmodighet är att ge upp och ingenting säga.

”Tålmodig”, när jag är så
otålig över allt det här.
”Tålamod” är bara, ett annat ord för att ingenting säga.

Varför säger alla ”Var tålmodig”? Vi har väntat, väntat alltför länge redan.
År som slösats bort i tålamodets tecken.
Nu är tiden inne då sann förändring kan ske.
”Vänta på Herren” — är enbart ord som manar till tålamod.
Nu är tiden då svärdet skall dras.

Vänta på Herren… Men ack så länge han dröjer.
Vänta på Herren… O Herre, våra hjärtan brister.
Vänta på Herren… Jag är så trött på all väntan.
Vänta du bara, om så behagar —
Jag gör det ej !

”Tålamod”, är vad jag hör
”Var tålmodig” och det står klart
”Tålamod” betyder att ingen längre bryr sig ett dyft.

”Tålamod” åt helvete med det
och alla som förespråkar tålmodighet,
de har sålt ut oss
för alltid.

Varför skulle någon eftersträva
tålmodighet?
När allt är så illa det bara kan bli.
Nu är tiden inne att lämna all
tålmodighet.
Du som har ögon, se dig omkring.
Överallt visar sig tecken… som inte
talar om tålmodighet!
Nu är tiden inne för fullbordan av profetiorna.

Vänta på Herren… Jag är här för att varna dig.
Vänta på Herren… Smärtsam är din väntan.
Vänta om du så önskar, men tålamod
är ingen dygd.
Vänta du bara, om så behagar…
Jag gör det ej!

5) LÅT MIG GE DIG BERÖMMELSE

Josefus:
Låt mig ge dig berömmelse.
Jag kan få dig att lysa.
Dina ord, ditt liv som en fyrbåk.
(Så länge äran förblir min).

Låt mig få dela din berättelse.
Slipa den glänsande klar.

Johannes:
Vad hindrar att jag berättar min berättelse själv?

Josefus:
Du skulle inte kunna berätta den väl.

Johannes:
Jag talar orden som Gud skriver i mitt
hjärta,
ord som bränner likt en eld.
Jag talar den sanning som Gud talar
genom mig.
Vill du göra mig till en lögnare?

Josefus:
Jag befattar mig inte med gudar eller sanning, enbart historia.

6) VAD ÄR HISTORIA?

Josefus:
Vad är historia?
Rök och mystik…
Men… en sak står klar.
Skriven eller
oskriven,
inget är vad det ser ut att vara.

Att skriva historia
jag gör historia…
Sådan jag vill.
Vi gör historia!
Förunderlig historia.
Redan idag!

Låt mig få berätta din berättelse,
Med gången och närvarande glans
och glans som framtiden bär.
Så mycket mer än historier att berätta,
som historier att sälja,
för ingen säljer som jag.…
historia.

Vad är historia?
Allt är bara säd för mig.
Fakta som mals ner.
Lägg ditt liv i mina händer.
Jag förvandlar det till historia.
Och du skall snart se…

Att din historia
förvandlas till historia.
Om du bara lyder mig!

Johannes:
Ordlekar.

Josefus:
Som leder dig till framgång!
Ord som övertygar!

Låt mig få skapa under…
Dina ord att få låta som åskans dunder
genom historien.
Förlita dig på min talang att förtälja…
konsten att din berättelse sälja…
Och jag svär att vi skapar
historia!

7) SÅNG AV EN TÄNKBAR LÄRJUNGE

Den tredje mannen:
Hur kan du vara lärjunge till en man,
som inte låter dig vara hans lärjunge?

Hur kan du följa en man som säger:
”Följ inte mig, följ ordet.”
Varför inte ta honom på orden
och gå din väg?

*
pilgrimerna:
Kunde vara,
Kunde bli,
Borde vara,
Ville bli,
en lärjunge.

Bry dig icke
om vem eller vad vi följer.
Jag förblir en lärjunge.

I blindo strävar vi
med rätta
eller med orätt
att bli en lärjunge..

Den tredje mannen:
Bry dig inte om vem eller vad vi följer.
Alla gudar är stenar,
Alla övertygelser ihåliga.
Jag vill ha en ledare, att röra vid
och se.
Någon att dyrka, lika mänsklig som jag.

pilgrimerna:
Kunde vara,
Kunde bli,
Borde vara,
Ville bli.
Vem skulle icke kunna bli en lärjunge.

8) SÖKANDET EFTER DEN
RÄTTFÄRDIGA MANNEN

Den tredje mannen:
Jag söker den rättfärdiga mannen,
den perfekte — Guds högra hand.
Messias, Frälsaren, Den utvalde.
Så vi kan bli mäktiga igen.

pilgrimernas kör:
Så vi kan bli mäktiga igen.

Den tredje mannen:
Han den ende, den rättfärdige,
som följer Guds rättfärdiga plan.
Messias, Frälsaren, Den utvalde,
Guds smorde man.

pilgrimernas kör:
Så vi kan bli mäktiga igen.

Den tredje mannen:
När jag finner den rättfärdiga mannen,
så välkomnar Gud sina egna igen
Vi blir hans utvalda folk igen.
och romarna flyr,
och världen bugar sig,
för en rättfärdig nation.

Jag söker den rättfärdiga mannen.
Allt jag ber om är den rättfärdiga mannen från Gud
att komma mitt ibland oss,
för att oss frälsa…
Så vi kan bli mäktiga igen!

pilgrimernas kör:
O, kom mitt ibland oss och fräls oss…
Så vi kan bli mäktiga igen.

9) ATT DELA

Herodes och Herodias:
Delad måltid.
Delat liv.
Bry sig om och dela hustru och man

Delat leende.
Delade tankar.
Aldrig ändå dela mer än det vi borde.

För äktenskap är att dela
sötman i att ge och ta.
Att kunna böjas
och inte brytas av rädslan,
som bryter sönder.
Hand i hand
regerar vi vårt land.

Herodias:
Min älskling.

Herodes:
Min älskade.

Herodes och Herodias:
Min hjärtevän.

*
Herodes och Herodias:
Vi delar våra dagar.
Delar våra nätter.
Vi delar och delar

Delar jämt.
Våra lögner,
hemligheter och system.
Ibland är delandet inte alls som det ser ut.

För äktenskap är att dela.
Förbundna vi står
sida vid sida
för vi förstår… att när vi är på avstånd
kan ingen av oss längre regera länge.
Tillsammans är vi starka.

Herodias:
Min ljuva.

Herodes:
Min duva.

Herodes och Herodias
Min hjärtevän.

*
Herodes och Herodias:
Att dela en kyss… att beröra ömt.
Att dela makten… (men inte för mycket)

Att dela en kopp… En kniv.
Bry sig om och dela hustru och man.

10) SHARONS ROS

Salome:
En Sharons ros jag är…

Talitha:
Jag är…

Salome och Talitha:
Den torra öknens lilja.

Salome:
Ingens älskade jag är

Talitha:
Inte heller jag…

Salome och Talitha:
Tiden bara går och går.
Och vi hör våra döttrar gråta:

Salome:
”Som ett äppelträd
bland alla skogens träd,
så skall min älskade vara
bland alla söners skara.”

Talitha:
”Som en lilja bland törne,”

Salome och Talitha:
sådan är min älskade bland alla döttrar.

Salome:
Under hans vingars skugga, vill jag vila
glädjefylld.
O duva, i bergsklyftans gömsle,
så ljuv är din röst.

Talitha:
Och som ett baner över mig ville ropa: ”Kärlek”

Salome och Talitha:
Men se — där finns inget baner över mig.

Salome:
O, uppehåll mig med vinkrus,
vederkvick mig med äpplen
för jag är sjuk av kärlek.

11) DEN FÄNGSLANDE FONTÄNEN

Salome:
Lekande vatten —
Lystra till mig —
Dansa och lyd.
Fängslande fontän.

Lätt att övertala
dig att dansa.
De tvingar även mig,
att dansa efter deras pipa.

Vi kan ingenting göra.
Jag är en fånge liksom du.
Men en fånge kan drömma..
Fängslande fontän,
vad skulle månntro hända
om jag en dag fann en väg
att befria dig?
Kunde du då frigöra också mig?
Dansande mot havet, du och jag.

Kristallklar — framträder du,
Liksom tårar…
Fängslande fontän.

De hemligheter vi håller gömda, onämnda
tillsammans gråtande.
Du och jag.

Allt omkring oss — ödemark.
Ingenstans en vilans oas
Ökenhjärtan och ökenländer.
Liksom vattnet
rinner mellan fingrar,
kan kanske vi mot frihet smyga.
Lämna dem för alltid
dansande mot havet, du och jag.

Kanske finner vi en väg..
Att smyga iväg…
Tillsammans, du och jag…
Dansande mot havet, du och jag.

12) ETT SLÄKTE AV HUGGORMAR

Johannes:
Det finns en generatio
som förbannar sina fäder,
smädar sina mödrar,
och är främlingar till sina bröder
i landet.

Det finns en generation
som betraktar sig
så rena, så visa.
Och ändå så orena, som ett byte
i skuggornas land.

Det finns en generation
deras ögon skådar upp, till himlen ända med skenhelighet.
Men vad är det himlen ser:

En generation av huggormar!
slingrande, väsande, redo att hugga.
Med gift i beredskap
för fiende och vän!
Ni generation av huggormar!
sluga, hätska, svartsjuka på alla,
förvandlar ni jordens sötma till galla.

Det finns en generation
med tänder lika svärd,
med käftar som krossar,
slukar de fattiga från jorden, fördriver de behövande ur landet.

En generation av huggormar
förbittrade hjärtan och förmörkade själar!
Ivriga att lägga jorden
under er kontroll!
Du huggormars släkte!
För ett ögonblick, skrattar du
Ett sting gömt inuti sötman av ert svek.

13) VISA OSS VÄGEN
repetition

Johannes:
Sök Herren, kanske låter han sig finnas,
genom ordet och på helig mark.
Låt er renas av sand och vind.
Låt Jordanfloden rena er från synd.

pilgrimerna:
Du är vårt ljus —
Vårt hopp, vår hjälp.
Du räddar oss
från oss själva.
Du är vägen —
Hjälp oss, vi ber.
Bevara oss från skuggorna.
Visa oss vår väg.

Vägen… Sanningen… Ljuset…

Johannes:
Varför kan de inte förstå?
Jag är bara en budbärare.
Jag är inte den mannen.

14) FRIHET

Salome:
Fri…
O, jag har en dröm om att bli fri.
Och jag ser det så klart,
att om vatten kan flöda fritt
varför inte då du och jag.

Talitha:
Och genast när någon genomskådar,
där är frihetens slut.

Frihet är bara en hägring,
bara en skimrande hägring,
en dödlig inbjudande hägring.
Visionen, du tror dig se,
kommer aldrig att bli verklighet.

Salome:
Fri.
Säkerligen har din Gud gjort dig fri…
för ditt tal är så fritt.

Johannes:
Jag talar vad Gud befaller mig.
Hur kan det vara frihet?

Talitha:
Och om den tillkommande
skulle komma?
profetiornas man,
Vore du då fri?

Johannes:
Eller vore detta mitt slut?

Talitha:
Fri.
Ah, det finns ingen frihet.
Det är för mig så tydligt —
Att ingen i sanning är fri.
Försök bli fri…
Och genast någon upptäcker det,
där tar frihetens slut.

Frihet är bara en hägring,
Bara en skimrande hägring,
En dödlig inbjudande hägring.
Visionen du tror dig se
Kommer aldrig att bli verklighet.

15) FRÅGOR

tema 1:
Annas, Kajafas, skrivare 1 och 2:
Vi…förstår inte?
Vem…vem är den mannen?
Varför…varför är han här?
Allt är….så oklart som något kan bli.
repetition

Annas, Kajafas, skrivare 1 och 2,
Stora rådets kör:
Rättfärdiga är vi.
Trofasta i lydnad.
Varför välja den mannen…i stället för mig?

Annas, Kajafas, skrivare 1 och 2:
Dag… följer på dag.
Vi… hör den mannen säga,
att… han visar oss väg.
Vem… känner vägen förutom vi?

Annas, Kajafas, skrivare 1 och 2,
Stora rådets kör:
Bara en väg,
för dem som lyder.
Varför välja den mannen…i stället för mig?

tema 2:
Stora rådets kör:
Regler och lagar är till för att följas,
skapade av Gud för att följas.
Rättfärdig blir man av att följa
Guds bud utan
att tvivla.
Den som vågar är inte utsänd av Gud,
så varför vill han hävda att han
blev sänd för att visa väg?…
Bara de rättfärdiga kan känna vägen!
De rakryggade, de gudfruktiga, som vi!
Sanningen är vårt ansvar,
att inte instämma är blott hädelse.
Han måste fällas, det står klart.
Denna man är en fiende till Gud.

Annas, Kajafas, skrivare 1 och 2,
Stora rådets kör:
Rättfärdiga är vi.
Trofasta i lydnad.
Varför välja den mannen…i stället för mig?

Bara en väg,
för dem som lyder.
Varför välja den mannen…i stället för mig?

tema 1:
Annas, Kajafas, skrivare 1 och 2:
Vi… förstår inte?
Varför Gud… utvalde denna man?
Varför… ingen av oss?
Orättvist och ojust
mot oss.

Annas, Kajafas, skrivare 1 och 2,
Stora rådets kör:
Rättfärdiga är vi.
Trofasta i lydnad.
Varför välja den mannen…i stället för mig?

Annas, Kajafas, skrivare 1 och 2:
Dag… följer på dag.
Varför… måste han säga,
säga… att han visar väg?
Vem… känner den rätta vägen, förutom vi?

Annas, Kajafas, skrivare 1 och 2,
Stora rådets kör:
Bara en väg,
för dem som lyder.
Varför välja den mannen…i stället för mig?

tema 2:
Stora rådets kör:
Regler och lagar är till för att följas,
skapade av Gud för att följas.
Rättfärdig blir man av att följa
Guds bud utan
att tvivla.
Den som vågar är inte utsänd av Gud,
så varför vill han hävda att han
blev sänd för att visa väg?…
Bara de rättfärdiga kan känna vägen!
De rakryggade, de gudfruktiga, som vi!
Sanningen är vårt ansvar,
att inte instämma är blott hädelse.
Han måste fällas, det står klart.
Denna man är en fiende till Gud.

Annas, Kajafas, skrivare 1 och 2,
Stora rådets kör:
Rättfärdiga är vi.
Trofasta i lydnad.
Varför välja den mannen…i stället för mig?

Bara en väg,
för dem som lyder.
Varför välja den mannen…i stället för mig?

16) FÖR BRA FÖR ATT VARA SANN

Annas:
Han är för bra för att vara sann,
för frimodig, för modig,
som en löpeld, brinnande.
Han är utom all kontroll.
Han är ett hot mot oss alla,
vare sig han vill eller ej.
Han är i sanning en gudsman
och han måste bort.

Stora rådets kör:
Vi förstår ingenting
Varför Gud valde denna man…
Om det verkligen var ett val,
Om Gud verkligen gav honom röst…
Om det inte är klart för oss…
De upprättade, rättfärdiga, de fromma,
hur kan folket välja en sådan man,
och vända sig bort ifrån oss?
Om Gud önskar rättfärdiga människor,
varför inte komma till oss!

En respekterad Messias…
anständig, förutsägbar,
i enlighet med planen.
Den Gud vi förtröstar på och följer.
Han skulle säkert sända oss en man som han.

Ingen vanhedrande Messias…
Ingen osnygg, oförskämd…
en skammens man.
Aldrig skulle Herren
välja att sända oss en sådan man.

Vi känner igen honom,
när vi ser honom.
Och han vill känna oss också
Och fram till dess måste vi som är
rättfärdiga, göra det vi måste göra.

17)VAD SER DU?

folket:
Vem är det?
Är det han?
Vem är det?
Vem är det?
Svara, svara, vad är det du ser?
Berätta, är det han?

*
folket:
Vem är det?
Är det han?
Vem är det?
Vem är det?
Svara, svara, vad är det du ser?
Berätta, är det han?

*
folket:
Vem är det?
Är det han?
Vem är det?
Vem är det?
Svara, svara, vad är det du ser?
Berätta, är det han?

*
Johannes:
”Där är Guds lamm,
som tar bort världens synd.”

*
folket:
Så är det!
Så är det inte!
Det är han!
Inte han!
Berätta, berätta, vad är det du ser?

*
Judas:
Säg mig om det är han?
Jag måste gå. Måste se.

18) DET ÄR FULLBORDAT

folket:
Den mannen är borta.
Var det han?
Vi måste få veta.
Vi måste gå. Måste få se.

Vi följer honom.
Vi följer honom.
Himlen visar väg.

*
Johannes:
Det är fullbordat.
Min del är avslutad.
Och det nya arbetet
har redan börjat.

Profetiorna fullbordade
inför allas åsyn.
Gamla löften
som besannats.

Herre, vad skall nu hända?
Tala till mig.
Nu… Herre, vad skall det bli av mig?

Duvorna sänker sig
frambringar en ny dag.
Den gamla världen upphör
försvinner.

Folket är borta.
och ensam står jag kvar.
Framtiden ter sig nu
mörk och okänd.

Herre, vad skall nu hända?
Tystnad… Herre?
Å… Herre, vad skall det bli av mig?

AKT II

19) TRÖTTA, SÅ TRÖTTA

kören:
Trötta, så trötta…
Tron är en resa.
Ändlöst, ändlöst, framåt
tills allt hopp verkar ute.
Vart vägen bär, vet vi icke.
Men resan den fortsätter, ändå…

Trötta, så trötta.
Varför måste vi färdas?
Långa dagar, långa nätter
ingen ände alls i sikte.
Vart vi färdas, vet vi ej.
Så länge sedan allt fick sin början
pilgrimer på okänd stig
utmejslade ur sten, från damm och
ökensand.

20) LÅT MIG BLI DIN VÄN

Herodes:
Nu är tiden inne, den tid då du verkligen
behöver en vän.
Jag vill bli din vän.
O, låt mig få bli din vän.

Ingen här omkring
är beredd att bli din vän.
Men jag vill bli din vän.
O snälla, låt mig få bli din vän.

Varför litar du ej på mig?
Lita på mig… Det är ju jag!
Kom pröva mig.
O, förneka mig inte
en sådan ynnest att få bli din vän.

Din Gud kan aldrig ge dig
det jag kan ge.
Han är borta, har inte stått dig bi.
Men jag lämnar dig inte förrän allt är förbi.

Du har inget val, du behöver mig
som din vän.
Uttala bara orden, min vän
och jag blir din vän.

Det är så uppenbart att du inte är
din egen bästa vän.
Men jag kan bli din vän.
Snälla, låt mig få bli din vän.

Du är allena, och ensamma människor
behöver alltid en vän.
Och än så länge har du inga vänner…
O, låt mig få bli din vän.

Kom, lita på mig.
Varför litar du inte på mig?
Jag skadar dig aldrig.
Jag lämnar dig aldrig.
Varför då vara min fiende,
när du kan bli min vän?

Sluta diskutera,
sök förlikning.
Vad gör det att världen har glömt dig
men jag är med dig ända till slutet.

Du har inget val, du vet
att du måste blir min vän.
Uttala bara orden, min vän
och jag blir din vän.

Låt mig bli din vän.
Jag kan bli din vän
en sådan hjälpsam vän.
Ända till slutet lojal.
Låt mig bli din vän.
Låt mig bli din vän.

21) EVANGELIUM ENLIGT MIG

Herodes:
Evangelium enligt mig —
är lätt att följa och klart.
Gör vad helst du vill,
bli aldrig fast.
Du är precis så god du verkar vara.
Det är evangelium enligt mig.

Predika evangeliet enligt mig.
Och du kan vara säker, du går aldrig fel.
Ge akt på dig själv.
Erbjud ingen hjälp.
Ta det som det kommer… det blir ditt
enligt evangeliet enligt mig.

Johannes:
Evangelium enligt dig?

Herodes:
Evangelium enligt mig.

Johannes:
Om jag gör din vilja?

Herodes:
Och inget som jag inte gör.
Det finns en ärlig chans att du
snart blir fri
enligt evangelium enligt mig.

22) VEM SKALL JAG FÖLJA?

Judas:
Vem skall jag följa?
En profet?
En frälsare?
En flod?
Mig själv?
Vem skall jag följa?

Jag ser ut över Jordan
och allt jag ser
är en flod, ändlöst flytande,
men ingenting som talar till mig.

Jag studerar skrifterna
och allt jag ser
är ett överflöd av ord — utan slut
men ingenting som talar till mig.

tal:
Jag såg honom. En ensam man — i öknen.
I världens vildmark.
Kompromisslös.
Talande sanning och kraft.

Det var Johannes!
Kunde det vara jag?

Profeterande till vinden,
till himlen, till gräshoppor och
schakaler, fåglar och ökenmöss.
Och även till oss.
Det var Johannes.
Det kunde varit jag.

tal:
Och vi, i vår maktposition,
lyssnande.
Vi kunde inte undgå att höra hans röst.
Hård, het, rivande, torr
obeveklig som en ökenstorm.

Detta var Johannes. Det kunde vara jag.
Det kunde vara den nya mannen
denne Jesus.

23) EVANGELIUM ENLIGT MIG II

Stora rådet:
Evangelium enligt oss —
hålla sig till de regler vi slagit fast.
Göra allt vi vill,
ingenting vi inte vill.
Och du skall finna den frid vi har funnit. Lita på oss!
Evangelium enligt oss.

Predika evangelium enligt oss.
Och vi lovar att leda dig rätt.
Prioritera våra intressen
och förbanna det vi förbannar.
Du kommer att se ljuset liksom vi!
Evangelium enligt oss.

24) EVANGELIUM ENLIGT MIG III

Judas:
Evangelium enligt dem —
Och de säger, att det är baserat på lagen.
Inga frågor, inga tvivel.
Och de säger: Var from.
Så varför inte bara ropa: ”Amen”
till evangeliet enligt dem?

*
Evangeliet enligt mig —
Så främmande orden klingar
i mina öron.
Så trösterika för mig, ändå.
Och jag vet vad jag bör göra.
Hitta den vars profetior rimmar
med det evangelium som är mitt.

25) MAKTEN ÄR EN DANS

Herodias:
Makt…
Det enda som livet består av är makt.
Tro mig, för kvinnor är dansen makt.

Livets enda mål är makt.
Mannen strävar och förgör för maktens skull. Men makten nalkas oss kvinnor
om vi dansar.

Män tror sig vara visa.
Men alla män har ögon.
Förblinda dessa ögon.
Genom ljuv hypnos.
Dansa tills de ej kan se.
Dansen är nyckeln,
en nyckel till seger.

Du kommer att märka, att män ger dig makt. Berusande makt.
Å, makt… är den inte värd
en liten dans ändå?

Makt…
Män är snikna efter makt.
Men avstår från sin makt till priset av
en dans.

De tror att deras svärd skall ge dem
makt.
Deras lögner och system skall köpa dem makt. Hur lätt det är att frånta
dem allt i en dans.

Förvirra deras ögon.
Reta och locka.
De tror på dina lögner.
Makten är priset.
Dansa tills de förblindas.
Dansen är nyckeln,
Vi dansar i seger.

Och snart överlämnar de sin makt.
Likt dårar överlåter de all sin makt.
Ljuva makt… och allt som behövs är att
dansa…

Och allt du behöver göra är att dansa…dansa
Ja, allt du behöver göra är att dansa… dansa.
Ja, allt du behöver göra är att dansa… dansa.
Ja, allt du behöver göra är att… dansa.

*
Salome:
Makt…
Allt de drömmer om är makt
Och det verkar som jag… har makt
endast när jag dansar.

Talitha:
Det finns en mångfald av makt.
Makt som ger trygghet.
ljuv makt… och priset är endast en liten
dans.

Salome och Talitha:
Makten är namnet
på en ändlös lek.
Men det finns ingen skam
om du vinner.
Dansa så får vi se.
Dansen är nyckeln,
nyckeln till seger.

En dans för att vinna spelet om makt
all den berusande makten.
Å, makt… är den inte värd en liten dans?

Talitha:
Och allt du behöver göra är dansa…dansa…

Salome:
Och allt jag behöver göra är dansa… dansa…

Salome och Talitha:
Och allt vi behöver göra är… dansa.

26) OGRIPBART

Herodes:
Aldrig, förlita dig aldrig på vatten,
vatten får man inte grepp om.
Och du försöker… men får
inget grepp.
Var försiktig… det är nyckfullt.

Du törstar av för lite och drunknar av
för mycket.
Finner att det saknas fast mark.
Förtrösta… och du sjunker.
Salt vatten eller sött, fontän, flod eller bäck, eller den rastlösa vilda oceanen.
Risken att drunkna finns överallt.

Förlita dig aldrig på vatten.
O, lita aldrig på vatten.
Bättre är fast mark —
än förrädiska vatten.
Förlita dig aldrig på vatten.
Nej, lita aldrig på vatten.
De som litar på vatten,
sjunker själva till slut.
Förlita dig aldrig på vatten.

*
Herodes och Josefus:
Alla profetior är som vatten
flyktiga, ogripbara ting.
Orden och känslorna flyter
likt vatten sin väg.
Akta dig för sådant ogripbart.

För litet, för sent, alltid en väntan
på löften som skall uppfyllas för dig.
Och… ändå, så finns det ingen mening.
Intrasslade i vilda och absurda ord
som bara drar dig neråt
tills du drunknar.

Förlita dig aldrig på vatten.
O, lita aldrig på vatten.
Bättre är fast mark—
än förrädiska vatten.
Förlita dig aldrig på vatten.
Nej, lita aldrig på vatten.
De som litar på vatten.
drunknar själva till slut.
Förlita dig aldrig på vatten.
O, lita aldrig på vatten.

27) OGRIPBART
repetition

Herodes:
Kvinnor…
Lita aldrig på kvinnor.
Liksom vatten, är de ogripbara.
Du försöker… men kvinnor
kan man inte förstå.
Akta dig… för de är ogripbara.

Du törstar av för lite och drunknar av
för mycket.
Finner att det saknas fast mark.
Förtrösta… och du sjunker.
Salt vatten eller sött, fontän, flod eller bäck, eller den rastlösa vilda oceanen.
Risken att drunkna finns överallt.

Förlita dig aldrig på vatten.
O, lita aldrig på vatten.
Bättre är fast mark —
än förrädiska vatten.
Förlita dig aldrig på vatten.
Nej, lita aldrig på vatten.
De som litar på vatten,
sjunker själva till slut.
Förlita dig aldrig på vatten.

28) LIVETS FLOD

Septimus:
Denna livets flod.
Denna flod som du älskar.
Denna flod — med änglar.
och röster där ovan.
Vad gör den så speciell?
Förklara för mig.
Denna flod Jordan?
sakta flyter den,
sakta flyter den,
ned mot ett dött hav.

Septimus och Talitha:
Vad betyder det att inget finns,
när du kommer fram till flodens slut?
Inget förutom salt och sand och flugor.
Inget förutom falska förhoppningar
dolda i lögner.
Förutom döden finns inget till slut.

Septimus, Talitha och Salome:
Denna livets flod.
Denna flod som du älskar.
Denna flod — med änglar.
och röster där ovan.
Vad gör den så speciell?
Förklara för mig.
Vad är det med denna floden Jordan?
rinner ner,
vidare ner, mot ett dött hav.

Salome:
Varför inte stanna, här med oss andra?

Talitha:
Inte framkalla vågor.
Inte ställa till med oro.

Johannes:
Trygg mitt i lugnet av stillastående vatten?

Talitha:
Varför inte nöja sig med mindre?

Septimus:
Varför utmana Gud?

29) VAD GICK DU UT FÖR ATT SE?

Judas:
Vad gick du ut i öknen för att se?
Ett strå som vajar i vinden?
Vad gick du ut i öknen för att se?
En man i vacker skrud?
Dessa män i kläder fina, hittas oftast i palats, inte i öknens vildmark.
Så vad gick du ut i
öknen för att se?
En profet? En man av Gud?
Ja, kanske mer är så…
Mycket mer än så, en profet.
För redan om Johannes talade profeten Jesaja:

”Se, jag sänder min budbärare
framför dig,
och han skall bereda vägen för dig.”

Och sannerligen säger jag dig,
att bland alla dessa av kvinnor födda,
finns ingen större än han,
Johannes Döparen
repetition

Och ändå, den minste i himlen…
den minste är större än han.
De som har öron, må höra-

30) JOHANNES BÖN

Johannes:
Mina ögon har nu skådat,
det som Herren förebådat.
Död och förtvivlan
når mig aldrig igen
under dina vingar,
under dina vingars skugga…

31) HERODIANERNAS DANS

Herodias:
Gång efter gång, väntar vi på vår tur.
för att i dansen ta oss en ny svängom.
Musiken driver våra steg och felsteg,
och lämnar oss slutligen flämtande!
Mina damer och herrar —
Tid att buga och vända
i en dans som aldrig någonsin tar slut.
Om och om igen, tills tiden är inne…

Vi griper vår chans att ange tonen.
Händer det snart?
Dags att ta över ledningen…
ta en ledande roll.
I det växlande mönstret
makt är allt som gäller just nu.

Så snurrar vi och vänder igen…
Och vet aldrig när
en snabb glidning och styrning
driver bort vår dans.
Så kom, fiende och vän
Vänd, vänd, vänd om igen.

Herodias och Herodianernas kör:
Vi snurrar, väntar och brinner
i dansen väntar vi på vår tur.
Obevekligt driver musiken framåt
och gör oss slutligen andfådda!
Mina damer och herrar —
Tid att buga och vända
i en dans som aldrig någonsin tar slut.
Om och om igen, tills tiden är inne…

Vi griper vår chans att ange tonen. Händer det snart?
Dags att ta över ledningen…
ta en ledande roll.
I det växlande mönstret
makt är allt som gäller just nu.

Så snurrar vi och vänder igen
Och vet aldrig när
En snabb glidning och styrning
Driver bort vår dans.
Så kom, fiende och vän
Vänd, vänd, vänd om igen.

Så kom, fiende och vän,
Vänd, vänd, vänd om igen.

Så kom, fiende och vän,
Vänd, vänd, vänd om igen.

Så kom, fiende och vän,
Vänd, vänd, vänd om igen.

32) DÖDSDOMEN

Herodes:
I enlighet med Kung Herodes vilja och
domslut,
även känd som Herodes Antipas, tetrark och regent över
Galileen och Perea
Denna natt döms fången Johannes,
även kallad Döparen,
till döden genom halshuggning.

Herodes och Herodias:
I enlighet med Kung Herodes vilja och
domslut,
även känd som Herodes Antipas, tetrark och regent över
Galileen och Perea
Denna natt döms fången Johannes,
även kallad Döparen,
till döden genom halshuggning.

33) JORDANFLODEN

Johannes och Salome:
Jordan
flyt på, Jordan.
Här står vi på din strand.
Gör oss rena med din hand.
Flyt på Jordan, flyt på
över våra beskuggade själar.

O, du mäktiga Jordan
Nehar ha yarden
Till dig är vi bunden, vart än vi går…
förlitar oss på floden som vet.
I barmhärtighet, flyt
över alla beskuggade själar.

Fria från sorger och synder,
låt det nya livet börja,
ur ditt innersta flödande fram.
Där mer och mer vi strävar,
kommer Jordanfloden, din ström,
att bära oss trygga fram,
till Guds barmhärtighets famn.

34) DÖDSDOMEN
repetition

Josefus:
I enlighet med Kung Herodes vilja och
domslut,
även känd som Herodes Antipas, tetrark och regent över
Galileen och Perea
Denna natt döms fången Johannes,
även kallad Döparen,
till döden genom halshuggning.

35) JORDANFLODEN
repetition

Salome:
Jordan
flyt på, Jordan.
Här står vi på din strand.
gör oss rena med din hand.
Flyt på Jordan, flyt på
över våra beskuggade…
våra beskuggade…

36) DET VAR EN GÅNG EN MAN

pilgrimerna, Herodes, Herodias, Salome,
Talitha, Annas, Judas, Josefus:
Det var en gång en man —
men vem var han?
Och när slutet är här, vad tror vi oss veta?
Var han sänd av Gud?
Vem var just han?
Vill vi alls veta?

Nu är han borta
eller — är han?
Hans ord ekar genom tiden.
De som tystade honom —
har för länge sedan tystnat själv.
Men hans budskap ljuder ännu,
lika klart.

Josefus:
Alla berättelser har ett slut.

Salome:
Men hans tar aldrig slut.

Judas:
Ett ljusets vittne.

Josefus och Judas, Salome och Talitha:
En fyrbåk i natten,
som utan honom inte får något slut.

Herodes och Herodias:
Döden — som var tänkt att vara slutet.
Döden — som ett stort och väldigt amen.
Utförd är vår del
och något nytt vi ser.

pilgrimerna, Herodes, Herodias, Salome,
Talitha, Annas, Judas, Josefus:

Kommer hans budskap att ljuda igen?

Det var en gång en man —
Men vem var han?
Var han mer än den han såg ut att vara?
När vi trodde oss vara visa, var vi visa?
Såg vi honom så klart?

Där vid Jordanflodens strand,
lovade han oss,
att ett Ljus skulle synas.
När han talade till oss,
lyssnade vi då alls?
Följde vi kanske bara vår fruktan?

Salome och Talitha:
Så övergivna och allena.

Josefus och Judas:
En man utan hem.

Herodes, Herodias, Salome, Talitha,
Annas, Judas och Josefus:

Bara en man som gått sin väg
till en okänd grav
en grav som blivit en hörnsten.

pilgrimerna, Herodes, Herodias, Salome,
Talitha, Annas, Judas, Josefus:
Döden — är inte slutet.
Nu — tar ett nytt amen vid.
Vår andel är gjord…
Och Ljuset är här…
Hans budskap lever igen.

Det var en gång en man…
Men vem var han?
Kanske bara en man…
Och kanske, fanns han ens?
Det var en gång en man.
Men vem var han?

37) JORDANFLODEN – FINAL

Salome:
Jordan
flyt på, Jordan.
Här står vi på din strand.
Gör oss rena med din hand.
Flyt på Jordan, flyt på
över våra beskuggade själar.

Herodes, Herodias, Salome, Talitha, Annas,
Judas, Josefus, Septimus och kören:
O, du mäktiga Jordan
Nehar ha yarden
Till dig är vi bunden, vart än vi går.
Förlitar oss på floden som vet.
I barmhärtighet, flyt…
över alla beskuggade själar.

Fria från sorger och synder,
låt ett nytt liv få börja,
ur ditt innersta flöda fram.
Där djupare vi strävar,
så kommer din ström, Jordan,
att bära oss trygga fram,
till Guds barmhärtighets famn.
repetition

Han visade oss Livets flod.
Han sa att den kan tvätta bort er rädsla.
Han sa: det finns hopp för oss alla.
Johannes Döparen:
” Han är den som skall komma.
Som skall komma, den som skall komma.”